Lue lisää yleisistä ehdoistamme

Yleiset ehdot ja asiakastiedot

I.Yleiset sopimusehdot

§ 1 Perussäännökset

(1 ) Seuraavia sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin sopimuksiin, jotka teet kanssamme toimittajana (Andreas Mansfeld ) www.sauna-oefen.com -sivuston kautta. Ellei toisin ole sovittu, mahdollisten omien ehtojenne sisällyttäminen hylätään täten.

(2 ) Seuraavissa säännöksissä tarkoitettu kuluttaja on luonnollinen henkilö, joka tekee oikeustoimen tarkoituksiin, jotka eivät pääasiallisesti liity hänen kaupalliseen tai itsenäiseen ammatilliseen toimintaansa. Yrittäjä on luonnollinen henkilö, oikeushenkilö tai oikeuskelpoinen henkilöyhtiö, joka oikeustoimen tehdessään toimii itsenäistä ammatillista tai kaupallista toimintaansa harjoittaessaan.

§ 2 Sopimuksen tekeminen

(1) Sopimuksen kohteena on tavaran myynti.

(2 ) Asettamalla asianomaisen tuotteen verkkosivuillemme annamme sinulle sitovan tarjouksen sopimuksen tekemisestä verkkokaupan ostoskorijärjestelmän kautta tuoteselosteessa määritellyin ehdoin.

(3 ) Sopimus tehdään verkkokauppakorijärjestelmän kautta seuraavasti:
Ostettavaksi tarkoitetut tavarat sijoitetaan "ostoskoriin". Voit kutsua "ostoskorin" esiin navigointipalkissa olevan vastaavan painikkeen kautta ja tehdä siihen milloin tahansa muutoksia.
Kun olet klikannut "Checkout" tai "Continue to order" -painiketta (tai vastaavaa nimitystä) ja syöttänyt henkilötiedot sekä maksu- ja toimitusehdot, tilauksen tiedot näkyvät lopuksi tilauskatsauksena.

Jos käytät maksutapana pikamaksujärjestelmää (esim. PayPal (Express/Plus/Checkout), Amazon Pay, Sofort, giropay), pääset joko verkkokauppamme tilauksen yleiskatsaussivulle tai sinut ohjataan pikamaksujärjestelmän tarjoajan verkkosivulle.
Jos sinut ohjataan kyseiseen pikamaksujärjestelmään, tee asianmukainen valinta tai syötä tietosi siellä. Tilauksen tiedot näkyvät lopuksi tilauksen yleiskatsauksena pikamaksujärjestelmän tarjoajan verkkosivustolla tai sen jälkeen, kun sinut on ohjattu takaisin verkkokauppaamme.

Ennen tilauksen lähettämistä sinulla on mahdollisuus tarkistaa tilauksen yleiskatsauksen tiedot uudelleen, muuttaa niitä (myös Internet-selaimen "takaisin"-toiminnon avulla) tai peruuttaa tilaus.
Lähettämällä tilauksen vastaavan painikkeen kautta ("tilaus maksuvelvoitteella", "osta" / "osta nyt", "tilaus maksuvelvoitteella", "maksa" / "maksa nyt" tai vastaava) ilmoitat hyväksyväsi tarjouksen oikeudellisesti sitovasti, jolloin sopimus syntyy.
(4 ) Tarjouksen laatimiseen liittyvät tiedustelusi eivät ole sinua sitovia. Toimitamme sinulle sitovan tarjouksen tekstimuodossa (esim. sähköpostitse), jonka voit hyväksyä 5 päivän kuluessa (ellei kyseisessä tarjouksessa ole mainittu muuta määräaikaa).

(5 ) Tilauksen käsittely ja kaikkien sopimuksen tekemisen yhteydessä tarvittavien tietojen välittäminen tapahtuu osittain automaattisesti sähköpostitse. Siksi sinun on varmistettava, että meille ilmoittamasi sähköpostiosoite on oikea, että sähköpostiviestien vastaanotto on teknisesti varmistettu ja erityisesti, että SPAM-suodattimet eivät estä sitä.

§ 3 Räätälöidyt tavarat

(1 ) Sinun on toimitettava meille tavaroiden räätälöintiä varten tarvittavat tiedot, tekstit tai tiedostot verkkotilausjärjestelmän kautta tai sähköpostitse viimeistään välittömästi sopimuksen tekemisen jälkeen. Mahdollisia tiedostomuotoja koskevia määrittelyjämme on noudatettava.

(2 ) Sitoudut olemaan toimittamatta tietoja, joiden sisältö loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia (erityisesti tekijänoikeuksia, nimioikeuksia, tavaramerkkioikeuksia) tai rikkoo voimassa olevia lakeja. Korvaat meidät nimenomaisesti kaikista kolmansien osapuolten tässä yhteydessä esittämistä vaatimuksista. Tämä koskee myös tässä yhteydessä tarvittavasta oikeudellisesta edustuksesta aiheutuvia kustannuksia.

(3 ) Emme tarkista toimitettujen tietojen sisällön oikeellisuutta emmekä ota vastuuta tältä osin tapahtuneista virheistä.

§ 4 Tarjottuja maksutapoja koskevat erityissopimukset

(1) Osamaksukauppa easyCreditin kautta
Osamaksukaupassa easyCreditin kautta sovelletaan lisäksi easyCreditin yleisiä osamaksukauppaa koskevia ehtoja. Löydät ehdot täältä.

(2) Maksaminen "Mollie" -palvelun kautta.
Kun valitset maksutavan, jota tarjotaan "Mollie" -palvelun kautta, maksu käsitellään maksupalveluntarjoajan Mollie B.V. (Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Alankomaat; "Mollie") kautta.
Yksittäiset "Mollie"-maksutavat näytetään sinulle verkkosivuillamme ja verkkotilausprosessissa vastaavasti merkityllä painikkeella. Mollie" voi käyttää maksujen käsittelyyn muita maksupalveluja; jos sovelletaan erityisiä maksuehtoja, sinulle ilmoitetaan niistä erikseen. Lisätietoja "Molliesta" on osoitteessa https://www.mollie.com/de.
.
§ 5 Pidätysoikeus, omistuksenpidätys

(1 ) Voit käyttää pidätysoikeutta vain siltä osin kuin se koskee samasta sopimussuhteesta johtuvia saatavia.

(2) Tavara pysyy meidän omistuksessamme, kunnes kauppahinta on kokonaan maksettu.

(3) Jos olet yrittäjä, sovelletaan lisäksi seuraavaa:

a) Pidätämme tavaran omistusoikeuden siihen asti, kunnes kaikki kulloinkin voimassa olevasta liikesuhteesta johtuvat saatavat on kokonaan maksettu. Ennen varattujen tavaroiden omistusoikeuden siirtoa ei ole sallittua pantata tai luovuttaa niitä vakuudeksi.

b) Voit myydä tavarat edelleen tavanomaisessa liiketoiminnassa. Tässä tapauksessa luovutatte meille täten kaikki jälleenmyynnistä johtuvat laskun suuruiset saatavanne; me hyväksymme luovutuksen. Sinulla on lisäksi oikeus periä saatavat. Jos ette kuitenkaan täytä maksuvelvoitteitanne asianmukaisesti, pidätämme oikeuden periä saatavan itse.

c) Jos varatut tavarat yhdistetään ja sekoitetaan, saamme yhteisomistusoikeuden uuteen tavaraan siinä suhteessa kuin varattujen tavaroiden laskutusarvo on suhteessa muihin jalostettuihin tavaroihin jalostushetkellä.

d) Sitoudumme vapauttamaan pyynnöstänne meille kuuluvia vakuuksia siltä osin kuin vakuuksiemme realisointiarvo ylittää vakuudeksi asetetun saatavan yli 10 prosentilla. Me vastaamme vapautettavien vakuuksien valinnasta.

§ 6 Takuu

(1) Sovelletaan lakisääteisiä takuuoikeuksia.

(2 ) Kuluttajana sinua pyydetään tarkastamaan tavaran täydellisyys, ilmeiset puutteet ja kuljetusvauriot välittömästi toimituksen jälkeen ja ilmoittamaan meille ja kuljetusliikkeelle mahdollisista valituksista mahdollisimman pian. Jos ette tee näin, sillä ei ole vaikutusta lakisääteisiin takuuvaatimuksiinne.

(3 ) Jos tavaran jokin ominaisuus poikkeaa objektiivisista vaatimuksista, poikkeama katsotaan hyväksytyksi vain, jos olemme ilmoittaneet siitä teille ennen sopimusilmoituksen antamista ja jos poikkeamasta on nimenomaisesti ja erikseen sovittu sopijapuolten välillä.

(4 ) Jos olet yrittäjä, sovelletaan edellä mainituista takuusäännöksistä poiketen seuraavaa:

a) Tavaran laadusta katsotaan sovituksi vain omat tietomme ja valmistajan tuoteseloste, ei kuitenkaan muu mainonta, julkiset myynninedistämistoimet ja valmistajan lausunnot.

b) Virheiden osalta annamme takuun harkintamme mukaan korjaamalla tai jälkitoimituksella. Jos virheiden korjaaminen ei onnistu, voitte harkintanne mukaan vaatia hinnanalennusta tai peruuttaa sopimuksen. Virheiden korjaaminen katsotaan epäonnistuneeksi toisen epäonnistuneen yrityksen jälkeen, ellei tavaran tai virheen luonteesta tai muista olosuhteista muuta johdu. Virheiden korjaamisen yhteydessä emme ole velvollisia vastaamaan lisääntyneistä kustannuksista, jotka aiheutuvat tavaran kuljettamisesta muuhun paikkaan kuin suorituspaikkaan, edellyttäen, että kuljetus ei vastaa tavaran käyttötarkoitusta.

c) Takuuaika on yksi vuosi tavaran toimittamisesta. Lyhennettyä määräaikaa ei sovelleta:

- meistä johtuviin tuottamuksellisesti aiheutettuihin vahinkoihin, jotka johtuvat hengen, ruumiin tai terveyden loukkaamisesta, eikä muihin tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella aiheutettuihin vahinkoihin;
- siltä osin kuin olemme vilpillisesti salanneet virheen tai ottaneet vastuullemme takuun tavaran laadusta;
- tavaroihin, joita on käytetty rakennukseen tavanomaisen käyttötarkoituksensa mukaisesti ja jotka ovat aiheuttaneet sen virheellisyyden;
- lakisääteisiin takuuoikeuksiin liittyviin takautumisvaatimuksiin, joita sinulla on meitä vastaan.

§ 7 Lainvalinta

(1 ) Sovelletaan Saksan lakia. Kuluttajien osalta tätä lainvalintaa sovelletaan vain siltä osin kuin kuluttajan asuinpaikkavaltion lainsäädännön pakottavien säännösten tarjoamaa suojaa ei siten poisteta (suosioperiaate).

(2 ) YK:n kansainvälistä tavaran kauppaa koskevien sopimusten määräyksiä ei nimenomaisesti sovelleta.

II. Asiakastiedot

1. Asiakastiedot Myyjän henkilöllisyys

Andreas Mansfeld
Neustadter Strasse 71 - 75
68309 Mannheim
Saksa
Puhelin: 0621 43025414
Sähköposti: info@sauna-oefen.com


Vaihtoehtoinen riidanratkaisu:
Euroopan komissio tarjoaa foorumin tuomioistuinten ulkopuolista verkkovälitteistä riidanratkaisua varten (ODR-foorumi), joka on saatavilla osoitteessa https://ec.europa.eu/odr.

Emme ole halukkaita emmekä velvollisia osallistumaan riidanratkaisumenettelyihin kuluttajasovittelulautakunnissa.

2. Myyjän henkilöllisyys.Sopimuksen tekemistä koskevat tiedot

Sopimuksen tekemisen tekniset vaiheet, itse sopimuksen tekeminen ja korjausmahdollisuudet toteutetaan yleisten sopimusehtojemme (osa I.) määräysten "Sopimuksen tekeminen" mukaisesti.

3. Sopimuskieli, sopimustekstin tallentaminen

3.1. Sopimuskieli on saksa .

3.2. Emme tallenna koko sopimustekstiä. Ennen tilauksen lähettämistä verkkokauppakorijärjestelmän kautta sopimustiedot voidaan tulostaa selaimen tulostustoiminnolla tai tallentaa sähköisesti. Kun olemme saaneet tilauksen, tilaustiedot, etämyyntisopimuksia koskevat lain edellyttämät tiedot ja yleiset sopimusehdot lähetetään sinulle uudelleen sähköpostitse.

3.3. Jos kyseessä on verkkokauppakorijärjestelmän ulkopuolinen tarjouspyyntö, saat kaikki sopimustiedot osana sitovaa tarjousta tekstimuodossa, esimerkiksi sähköpostitse, jonka voit tulostaa tai tallentaa sähköisesti.

4. 4Käytännesäännöt

4.1 Olemme sitoutuneet Händlerbund Management AG:n Kaeufersiegel-laatukriteereihin, jotka ovat nähtävissä osoitteessa: https://www.haendlerbund.de/de/downloads/kaeufersiegel/ kaeufersiegel- sertifizierungskriterien.pdf.

5. Tavaroiden tai palveluiden olennaiset ominaisuudet

Tavaroiden ja/tai palveluiden olennaiset ominaisuudet löytyvät kulloisestakin tarjouksesta.

6. Hinnat ja maksuehdot

6.1 Kulloisessakin tarjouksessa mainitut hinnat sekä toimituskulut edustavat kokonaishintoja. Ne sisältävät kaikki hintakomponentit mukaan lukien kaikki sovellettavat verot.

6.2 Aiheutuneet toimituskulut eivät sisälly ostohintaan. Ne voidaan hakea verkkosivuillamme tai vastaavassa tarjouksessa olevan, vastaavalla merkinnällä varustetun painikkeen kautta, ne ilmoitetaan erikseen tilausprosessin aikana ja ne ovat lisäksi sinun maksettavissasi, ellei toimitusta ole luvattu toimituskuluttomana.

6.3. Jos toimitus tapahtuu Euroopan unionin ulkopuolisiin maihin, voi aiheutua lisäkustannuksia, joista emme ole vastuussa, kuten tullimaksuja, veroja tai rahansiirtomaksuja (luottolaitosten siirto- tai valuuttakurssimaksuja), jotka ovat sinun maksettavissasi.

6.4 Rahansiirrosta aiheutuvista kuluista (pankkisiirto- tai valuuttakurssimaksut) vastaat sinä, jos toimitus tapahtuu EU:n jäsenvaltioon, mutta maksu on käynnistetty Euroopan unionin ulkopuolella.

6.5 Käytettävissäsi olevat maksutavat on ilmoitettu verkkosivuillamme tai vastaavassa tarjouksessa olevan, vastaavasti merkityn painikkeen alla.

6.6 Ellei yksittäisten maksutapojen osalta ole toisin ilmoitettu, tehdystä sopimuksesta johtuvat maksuvaatimukset erääntyvät maksettaviksi välittömästi.

7Toimitusehdot

7.1 Toimitusehdot, toimituspäivä ja mahdolliset toimitusrajoitukset löytyvät verkkosivuiltamme tai kyseisestä tarjouksesta vastaavalla tavalla merkityn painikkeen alta.

7.2 Jos olet kuluttaja, on laissa säädetty, että riski myydyn tuotteen vahingossa tapahtuvasta katoamisesta ja vahingossa tapahtuvasta vahingoittumisesta kuljetuksen aikana siirtyy sinulle vasta, kun tavara luovutetaan sinulle, riippumatta siitä, onko kuljetus vakuutettu vai vakuuttamaton. Tämä ei koske sitä, jos olet itsenäisesti tilannut kuljetusyrityksen, jota yrittäjä tai muu henkilö ei ole nimennyt, suorittamaan lähetyksen.

Jos olet yrittäjä, toimitus ja lähetys tapahtuvat omalla vastuullasi.

8. Oikeudellinen virhevastuu

Virhevastuu perustuu yleisten sopimusehtojemme (osa I) kohtaan "Takuu".

Nämä yleiset sopimusehdot ja asiakastiedot ovat Händlerbundin tietotekniikkaan erikoistuneiden lakimiesten laatimia, ja ne tarkistetaan jatkuvasti niiden lainmukaisuuden varmistamiseksi. Händlerbund Management AG takaa tekstien oikeusturvan ja on vastuussa varoitustapauksissa. Lisätietoa tästä löydät osoitteesta: https://www.haendlerbund.de/de/leistungen/rechtssicherheit/agb-service.

viimeinen päivitys: 29.11.2023.

Maksa osoitteessa Saunaexperte

Verkkokaupassamme tarjoamme sinulle laajan valikoiman maksutapoja, jotta voit suorittaa tilauksesi kätevästi.

Nach oben