Recht op annulering

Herroepingsrecht voor consumenten
(Een consument is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die hoofdzakelijk buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen).

Annuleringsvoorwaarden

Herroepingsrecht
U hebt het recht om deze overeenkomst binnen een maand zonder opgave van redenen te herroepen.
De annuleringstermijn is een maand vanaf de dag,

- waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst hebt genomen, op voorwaarde dat u een of meer goederen als onderdeel van één bestelling hebt besteld en deze uniform worden of zullen worden geleverd;

- waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst hebt genomen. als u meerdere goederen als onderdeel van één bestelling hebt besteld en deze afzonderlijk worden geleverd;

- waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste deelzending of het laatste goed, als u één goed hebt besteld, in ontvangst hebt genomen. als u goederen hebt besteld die in meerdere deelzendingen of stukken worden geleverd;

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Andreas Mansfeld, Neustadter Strasse 71 - 75, 68309 Mannheim, telefoonnummer: 0621/ 43 02 54 14, e-mailadres: info@sauna-oefen.com) door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om de herroepingstermijn te halen, is het voldoende als u uw mededeling over de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van annulering

Als u dit contract annuleert, betalen wij u alle betalingen terug die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om dit contract te annuleren. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u kosten in rekening gebracht voor deze terugbetaling.

Wij kunnen weigeren u terug te betalen totdat wij de goederen hebben terugontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

U moet de goederen onmiddellijk aan ons terugzenden of overhandigen en in ieder geval uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag waarop u ons hebt geïnformeerd over de annulering van deze overeenkomst. De termijn is in acht genomen als u de goederen verzendt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

U draagt de directe kosten voor het terugzenden van goederen die per pakketpost kunnen worden verzonden en de directe kosten voor het terugzenden van goederen die niet per pakketpost kunnen worden verzonden. De kosten voor goederen die niet per pakketpost kunnen worden verzonden, worden geschat op maximaal ongeveer EUR 3590.

U hoeft alleen te betalen voor eventuele waardevermindering van de goederen als deze waardevermindering te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet nodig is om de staat, eigenschappen en functionaliteit ervan te controleren.

Redenen voor uitsluiting of annuleringRedenen voor herroeping

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten

- voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument;
- voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou worden overschreden;
- voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar die niet eerder dan 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst geleverd kunnen worden en waarvan de actuele waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
- voor de levering van kranten en tijdschriften, met uitzondering van abonnementsovereenkomsten.

Het herroepingsrecht vervalt voortijdig voor overeenkomsten

- voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, indien het zegel daarvan na de levering is verwijderd;
- voor de levering van goederen die na de levering wegens hun aard onlosmakelijk met andere goederen zijn vermengd;
- voor de levering van geluids- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking, indien het zegel daarvan na de levering is verwijderd.Voorbeeldformulier voor annulering

(Als u het contract wilt annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

- Aan Andreas Mansfeld, Neustadter Strasse 71 - 75, 68309 Mannheim, e-mailadres: info@sauna-oefen.com :

- Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/
de verlening van de volgende dienst (*)

- Besteld op (*)/ontvangen op (*)

- Naam van de consument(en)
- Adres van de consument(en)
- Handtekening van de consument(en) (alleen voor kennisgeving op papier)
- Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Betalen bij Saunaexperte

In onze online shop bieden we je een breed scala aan betaalmethoden, zodat je je bestellingen gemakkelijk kunt afronden.

Nach oben