Bygga en banya - hur man bygger en rysk bastu

För cirka 30 miljoner tyska medborgare har ett besök i bastun ett högt rekreationsvärde. Därför vill många ha en egen bastu - den ryska banjan är mycket populär - och därför kan man bygga en banja.

Funktioner i banja

Den traditionella banjan är byggd i stil med en timmerstuga och består av två till tre rum: det så kallade omklädningsrummet, bad- och tvättrummet och svettningsrummet. Temperaturen i varmluftsbadet är mellan 80 och 100 °C. För att optimera hela badritualen svär ryssarna vid så kallade weniks: dessa färska buntar av björkkvistar används för att fläkta och behandla huden.


Planeringsfas för byggandet av banya

Det finns olika bestämmelser som ska följas från en federal stat till nästa. Fråga därför den ansvariga byggnadsmyndigheten i förväg vilka saker som är föremål för godkännande. Det kan t.ex. handla om bygglov, iakttagande av föreskrivna avstånd till grannfastigheter eller bestämmelser i gällande brandskyddsföreskrifter. Den slutliga inspektionen utförs sedan av distriktssotaren.

Tips: För att undvika obehagliga överraskningar bör du vid behov informera dina grannar och som en försiktighetsåtgärd lämna in en motsvarande ansökan till de ansvariga myndigheterna.

Banya: Gör det själv eller köp en byggsats?

Många erfarna byggare håller med om att planera och bygga en rysk banya inte är ett enkelt projekt. De som tar på sig detta projekt bör definitivt ha erfarenhet av hantverk och konstruktion. Att köpa en byggsats för ett banya-bastuhus är jämförelsevis enkelt. Alla material och träslag levereras lämpliga, prefabricerade och med detaljerade monteringsanvisningar.

Val av plats för banya

Skyddade och utom synhåll platser är det bästa valet. Men naturligtvis kan byggaren rama in banyahuset i efterhand, till exempel med insynsskyddande väggar eller snabbväxande häckar. Det är också viktigt att tänka på vatten- och elledningar. Av säkerhetsskäl läggs och ansluts dessa av ett specialistföretag så att bastun fungerar perfekt senare. Andra viktiga faktorer är att kontrollera den tillgängliga byggytan, hitta önskad husstorlek och klargöra de ekonomiska möjligheterna.

Tips: Bygg aldrig för stort. För varje kvadratmeter för mycket ökar uppvärmningskostnaderna. För fyra personer räcker det med en banya på 8-10 kvadratmeter.

Välja rätt typ av trä för banya

Rätt trä är den viktigaste komponenten för en solid rysk banya. Särskilt stabila träslag från de nordiska länderna är populära, till exempel den finska arktiska granen eller den kanadensiska Hemlock-granen. Båda har fördelen att de naturligt utsätts för extrema väderförhållanden och växer långsamt. Denna egenskap garanterar god isolering i årtionden och håller klimatet i bastun stabilt.

Det snabbväxande abachiträet används främst för interiören. Detta träslag har nästan inga kvistar och lagrar knappt någon värme ens vid höga temperaturer.

Notera en speciell egenskap: I traditionella banyor leder inte dörren från bastuavdelningen direkt ut i det fria!

Den korrekta byggfasen för en banya

1. Gjut först grundplattan av lämplig storlek; för att undvika sprickor, lägg en armeringsmatta i betongbädden.2. Materialet i träväggarna bör ha en väggtjocklek på minst 100 mm. Förhyvlade och avfasade väggplankor är idealiska. Dessa sätts in i respektive hörnstolpe ovanifrån med en svans. 3.

Pressa samman väggarna med lämpliga spontfogar. Det är det enda sättet att säkerställa att trähuset är ordentligt tätt och att
väderförhållanden inte kan orsaka några skador.

Montera en lämplig tätningslist mellan varje bjälklag så att värmen stannar kvar i huset. 5.

Använd 140 mm till 190 mm balkar för takkonstruktionen. OSB-skivor är lämpliga för ytbeklädnad. Fyll springorna med isoleringsmaterial i förväg. 6.

Täck taket med 21 mm grovplåt. Limma sedan EPDM-gummibana som är lämplig för genomgående takläggning på den. 7.

7. Använd en välisolerad 60 mm tjock grandörr med dörrhandtag som ytterdörr. Detsamma gäller för fönster.

8. Efter färdigställandet ska huset målas, inredningen anpassas och el och vatten anslutas.

9. Testade och certifierade produkter rekommenderas för bastuaggregatet, som bör installeras av en fackman.Passande kategorier:

Betala till Saunaexperte

I vår onlinebutik erbjuder vi dig ett brett utbud av betalningsmetoder så att du enkelt kan slutföra dina beställningar.

Nach oben