Trävård i bastun

En bastu består huvudsakligen av trä på insidan. För detta ändamål används naturligt trä. Med tiden kan lätt till medelsvår smuts ansamlas här och träet kan mörkna. I vissa fall läcker harts ut. I den här artikeln beskrivs hur du behandlar, desinficerar, rengör och vårdar träet i bastun på rätt sätt.

Grundläggande skötsel av trä i bastun

Trä i bastun är en naturprodukt som i de flesta fall inte kräver någon särskild skötsel och som alltid bör lämnas i sitt naturliga tillstånd. Vid korrekt användning och tillräcklig ventilation av bastustugan kan bakterier, svampar och mögel knappast bildas. Träet i bastun måste i princip alltid få torka ordentligt efter användning. Se till att det finns tillräcklig ventilation. För bänkarna rekommenderar vi användning av abachi, som är naturligt väl skyddat mot djupare nedsmutsning och bakteriebildning på grund av sin småporiga struktur. Användning av bastuhanddukar är ett måste för att undvika kontaminering, t.ex. av svett.

Trä i bastun får under inga omständigheter målas, lackas, impregneras eller behandlas med träskyddsmedel. Dessa medel avdunstar när bastun värms upp, t.ex. med ett elektriskt bastuaggregat, och de ibland skadliga ångorna inandas. Dessutom kan sådan träbehandling påverka träets struktur och naturliga egenskaper.

Ett sätt att försegla trä i bastun är att använda en lämplig paraffinolja. Denna tränger in i ytan men hindrar inte utbytet av fukt och luft i ytstrukturen. Applicera paraffinoljan jämnt och tunt när bastun har svalnat, låt den verka och torka i ca en timme och torka sedan bort överflödig olja med en fuktig trasa. Testa först på en osynlig plats hur träet reagerar på oljan.

Desinfektion i bastun

Om du vill desinficera träet i bastun ska du endast använda lämpliga desinfektionsmedel som finns tillgängliga speciellt för bastur. Sådana medel erbjuds ofta som sprayer och är lätta att använda. Efter desinfektionen ska du skölja ytorna med rikligt med vatten och sedan låta träet torka helt.

Vid korrekt användning av bastun och god ventilation behövs desinfektion endast med längre intervall.

Avlägsnande av smuts och missfärgningar på ytan

Om det finns fläckar på bastuträet kan de vanligtvis tas bort med fint sandpapper. Om detta inte är tillräckligt, använd nästa grövre kornstorlek och slipa alltid med ådringen. Efter varje slipning ska du skölja träet med rikligt med vatten och låta det torka igenom igen. Använd till sist det finaste slipkornet igen.

Djupare fläckar kan avlägsnas med en träblekmedel baserad på väteperoxid. För detta rekommenderar vi en behandling över ett stort område för att uppnå ett jämnt resultat. Du kan också använda detta alternativ om träet i bastun har mörknat oönskat.

Harts på bastuträ

Vissa träslag, t.ex. nordisk gran, läcker kåda. Färsk kåda kan lösas upp och avlägsnas med ett lösningsmedel som aceton, medan härdad kåda bäst avlägsnas med en skrapa. Var särskilt uppmärksam på horisontella ytor där kådan kan droppa ner på underliggande ytor vid uppvärmning.

Bastuträ är i grunden en naturprodukt och bör lämnas som sådan vid skötsel och rengöring. En god torkning efter varje bastubad är en bra förutsättning för detta. Ytbehandlingar på insidan av bastustugan bör alltid undvikas. För att ta hand om träet i bastun, använd endast rengörings- och vårdprodukter som erbjuds speciellt för detta ändamål sparsamt.

Passande kategorier:

Betala till Saunaexperte

I vår onlinebutik erbjuder vi dig ett brett utbud av betalningsmetoder så att du enkelt kan slutföra dina beställningar.

Nach oben