Saunaen bliver ikke ordentligt varm

Vi har sammenfattet de mest almindelige årsager til, at et saunarum er for koldt.

Ny saunaovn, men ikke nok varme

Den elektriske saunaovn er ny, men saunaen bliver ikke varm nok? Så er ovnens effekt måske ikke blevet beregnet korrekt. Afhængigt af saunakabinens størrelse og konstruktion er der også forskel på saunaovnenes effekt. For eksempel anbefales en saunaovn med en effekt på 9 kW til en saunahytte i et hus med en størrelse på 7-12 kubikmeter. Hvis ovnen har en lavere effekt, vil den ikke opvarme kabinen tilstrækkeligt eller tage lang tid med høje elomkostninger.

Defekt saunaovn - saunaen varmes ikke ordentligt op

Som teknisk enhed er en saunaovn ikke sikret mod defekter eller totalt svigt på grund af alder. Hvis saunaovnen og saunaens styreenhed er fuldt funktionsdygtige, skal alle saunaens varmeelementer lyse under drift. Hvis bare ét varmeelement svigter, er funktionen væsentligt forringet. Da disse er sliddele, er det nødvendigt at udskifte dem fra tid til anden. En elektriker kan måle varmestængerne for at afgøre, om det er årsagen til fejlen. Hvis varmeapparatet ikke viser tegn på liv, bør sikringerne og fejlstrømsafbryderen kontrolleres først.

Styreenhed eller temperaturføler defekt

Saunaovnens funktion afhænger af, at styreenheden og den temperaturføler, der er tilsluttet styreenheden, fungerer korrekt. En forkert indstillet styreenhed kan være lige så ansvarlig for en moderat varm sauna som fejl eller funktionsfejl i temperaturføleren. Hvis temperatursensoren f.eks. sender forkerte værdier eller slet ingen værdier til saunaens styreenhed, fungerer ovnen måske heller ikke korrekt. En specialist, f.eks. en elektriker, kan kontrollere disse komponenter og udskifte dem om nødvendigt

Beskidt ovn eller gamle saunasten

Hvis saunaovnen er meget snavset indvendigt, vil den heller ikke kunne yde sit fulde potentiale. Aflejringer fra saunagus, slid fra saunastenene og anden tilsmudsning kan forringe ydeevnen betydeligt. Gamle eller forkert stablede saunasten er også nogle gange årsag til dårlig varmeydelse. Rengør saunaovnen, fjern forsigtigt aflejringer fra varmestængerne, mens saunaovnen er slukket, udskift gamle saunasten, og læg de nye saunasten korrekt. Derefter kan du opnå en betydeligt bedre varmeadfærd.

Forkert udluftning eller mangelfuld isolering

En anden årsag til, at en sauna ikke varmer ordentligt op, kan være konstruktions- eller funktionsfejl. Hvis ventilationen bringer mere kold luft ind i kabinen end nødvendigt, kan den ikke varme ordentligt op. Kontrollér, at saunaens ventilationssystem fungerer korrekt og er korrekt dimensioneret. Følg ovnproducentens anvisninger. Yderligere oplysninger om dette findes i den relevante brugsanvisning. En defekt isolering i konstruktionen forhindrer også saunaen i at varme ordentligt op.

Mange af disse fejl kan du selv finde og udbedre. Alt elektrisk arbejde bør dog altid udføres af en erfaren fagmand.

Egnede kategorier:

Betal ved Saunaexperte

I vores online shop tilbyder vi dig en bred vifte af betalingsmetoder, så du nemt kan gennemføre dine ordrer.

Nach oben