Bygning af din egen sauna - hvad du skal overveje

Mange hus- og grundejere vil gerne bygge deres egen sauna selv. Til dette formål bruges enten saunasæt eller udvalgte råmaterialer. Formålet med at bygge sin egen sauna er først og fremmest at spare omkostninger, men også at realisere sine egne individuelle ideer til den fremtidige sauna.

Pladskravene til saunaen er meget varierede. På den ene side skal man tage højde for, hvor mange samtidige brugere saunaen skal bygges til. Mens en lille sauna til en eller to personer uden ekstra kølerum og afslapningsrum og uden springbassin, omklædningsrum og forrum kun optager et par kvadratmeter plads, har en stor sauna med alle dens ekstra rum og faciliteter brug for lidt mere plads.

Der træffes også en grundlæggende beslutning om saunaens placering. Skal den integreres i husets rum eller måske bygges som et separat hus i det fri? Det er vigtige spørgsmål, som også påvirker saunaens konstruktion.

Egnede materialer til at bygge din egen sauna

Grundlæggende består saunaens indre af et vandtæt flisegulv,

Ud over de rigtige materialer er en saunaovn hjertet i din sauna.

Et betongulv, men også et klinkegulv, er generelt dækket af træriste eller træfliser, som skal rengøres og desinficeres regelmæssigt. Selve vægbeklædningen er som bekendt lavet af træ. Man skal huske på, at ikke alle træsorter er lige velegnede her.

Nordisk gran eller ædelgran, hemlock og andre harpiksfrie træsorter fra god produktion og forarbejdning har vist sig at være fordelagtige til saunakonstruktion. Det er vigtigt, at træet forarbejdes i saunakonstruktionen, så det monteres så skævt som muligt. De passende tykkelser på planker og brædder skal overholdes. Absorberende materialer som porebeton, letklinker, gipsplader og andre fiberkompositplader, limet træ eller såkaldt imprægneret træ er ikke egnede til saunabyggeri. Her skal der indhentes grundig information før køb.

Bag den indvendige beklædning, som skal være ventileret, kommer isoleringen, som er forseglet af spærrelaget. Aluminiums- og kobberfolie er særligt velegnede som spærrelag, der her anvendes som dampspærre til isoleringslaget. Selve varmeisoleringen kan bestå af alle kommercielt tilgængelige isoleringsmaterialer, der er varmebestandige, ikke-brændbare, ikke-gasserende og lugtfri. For saunaer indendørs er udvendige paneler ikke absolut nødvendige; i det udendørs område bør saunaen også være forsynet med statisk uskadelige paneler, for eksempel lavet af passende træ i passende tykkelse.

Forsigtig: Loftet i saunaen skal være diffusionsåbent, da der ellers vil opstå kondens. Her kan man montere en passende diffusionsfolie. Ellers skal man også sørge for at sikre en passende varmeisolering i toppen.

Ud fra et energimæssigt synspunkt bør der ikke indbygges udvendige vinduer i selve svederummet. Et kontrolvindue er kun placeret i saunadøren, som også er lavet af træ, udstyret med et træhåndtag og åbner udad. Låsesystemer er ikke tilladt for en dør til svederummet.

Korrekt ventilation

Den korrekte placering af ventilationsåbningen er afgørende for det rette klima i svederummet og for, at saunaens opvarmning fungerer problemfrit. Ventilationen foregår via en åbning lidt over gulvniveau bag saunaovnen, som er tilstrækkelig stor og har mulighed for at tilføre frisk luft. Ventilationsåbningen er placeret i omtrent samme højde som den øverste sæderække og bør også give mulighed for direkte udledning af gammel luft til det fri. Begge åbninger skal være placeret på modsatte vægge i svederummet.

Du kan finde nyttige oplysninger om de anbefalede dimensioner af ventilationsåbningerne, som er baseret på størrelsen af svederummet samt effekten af de forskellige saunaovne.

Uden korrekt ventilation vil saunaen ikke fungere ordentligt, og ud over råd og skimmel i saunaområdet kan der også være sundhedsrisici for saunagæster, hovedsageligt på grund af mangel på ilt.

Udstyr til saunaen

Selve saunaovnen er naturligvis det vigtigste udstyr i saunaen. Afhængigt af saunaens design anbefales det at placere saunaovnen i et hjørne. Det gør det muligt at fordele varmen mest jævnt i rummet. Der bør ikke placeres vægbeklædning af fliser, metal eller lignende materialer i nærheden af saunaovnen, da det øger den ensidige varmestråling på en ubehagelig måde. Et trægitter anbefales for at beskytte besøgende mod utilsigtet kontakt med den varme saunaovn. Saunaens styreenhed er monteret på saunaens ydervæg og styrer ovnen.

Brug et fodbadekar til at varme fødderne op før saunagus.

Som regel foretrækkes træversioner også til vandspanden og saunaskeen. Selv om kar og øser i rustfrit stål ser meget smarte ud, kan de blive meget varme og ubehagelige. Det samme gælder for dørhåndtag og eventuelle gelændere. Selve saunabænkene skal naturligvis være lavet af splinterfrit, harpiksfrit og rent glattet træ af en passende kvalitet. Træsorter som birk, el, lind eller poppel kan også bruges her.

Hvis der bruges saunasten, afhænger mængden af saunaens samlede volumen og naturligvis af stenkapaciteten i den pågældende ovn. Det siger sig selv, at saunastenene skal være lavet af egnede materialer. Diorit, granit, basaltsten og gnejs anbefales. Andre materialer er uegnede.

Egnede kategorier:

Betal ved Saunaexperte

I vores online shop tilbyder vi dig en bred vifte af betalingsmetoder, så du nemt kan gennemføre dine ordrer.

Nach oben