Sauna klima - betydning og indflydelse

Saunaklimaet henviser generelt til de klimatiske forhold i svederummet i et saunaanlæg. Rumklimaet i svederummet bestemmes hovedsageligt af temperaturen, luftfugtigheden og luftcirkulationen. Derudover er der selvfølgelig de materialer, der bruges i svederummet, og saunaovnens design og ydeevne. Først og fremmest giver det mening at se nærmere på de tre vigtigste faktorer: luft, luftfugtighed og temperatur.

Saunaens klima: luftcirkulation

Luftcirkulationen i svederummet har vidtrækkende virkninger på både luftfugtigheden og temperaturgradienten i saunaen. Derfor skal man være særlig opmærksom på at installere specielle ventilationsanordninger i saunaen. Mangler i luftcirkulationen resulterer i mangler i opvarmningen og har dermed også en varig effekt på velværet i svederummet. Både ventilation og udsugning skal placeres tæt på gulvet, om muligt overfor hinanden, hvor luftindtagsåbningen generelt bør placeres bag saunaovnen.

Saunaklima: regulering af temperaturen

Den øgede temperatur er et typisk træk ved den klassiske saunakabine. Her opnås som regel temperaturer mellem 40° og 100°, afhængigt af saunatypen. Typisk for den finske sauna er f.eks. temperaturgradienten fra ca. 100° i loftet til 70° på den øverste bænk og ned til 40° ved gulvet. Denne temperaturgradient skyldes hovedsageligt saunaovnens funktion og luftcirkulationen.

Saunaklima: luftfugtighed

I svederummet i en klassisk finsk sauna er den relative luftfugtighed mellem 2 og 60 procent, hvor den laveste værdi nås ved loftet og den højeste værdi ved gulvet. Hver gang der udføres en infusion, stiger den relative luftfugtighed også i kort tid. For at opnå et rimeligt forhold mellem temperatur og luftfugtighed er det nødvendigt med god luftcirkulation.

I sidste ende spiller de tre grundlæggende faktorer luft, temperatur og luftfugtighed, sammen med andre faktorer, en vigtig rolle i udformningen af saunaens indeklima.

Kan man påvirke indeklimaet i saunaen?

Selvfølgelig kan saunaens klima påvirkes. Som regel sker det allerede med den professionelle planlægning og den korrekte konstruktion af svedkabinen. Hvis der begås fejl her, vil det have en varig effekt på saunaklimaet. Forkert installerede anordninger til luftcirkulation er lige så almindelige fejl som forkert dimensionerede elektriske saunaovne eller dårlig varmeisolering. Den vigtigste faktor for saunaklimaet er derfor allerede at finde i planlægningen.

Derudover kan saunaklimaet også ændres af saunaovnens grundindstillinger og luftcirkulationen under drift. Dette er dog ret usædvanligt, da de faste grundværdier er beregnet til komfortabel saunadrift. Kun luftfugtigheden kan ændres i kort tid, for eksempel gennem infusioner eller intermitterende ventilation.

Ud over de tre grundlæggende faktorer luft, temperatur og luftfugtighed er der også en række andre faktorer, der påvirker det aktuelle saunaklima. Det drejer sig blandt andet om, hvor mange mennesker der opholder sig i saunaen, og om brugen af forskellige materialer. Her er effekterne dog af sekundær betydning.

Egnede kategorier:

Betal ved Saunaexperte

I vores online shop tilbyder vi dig en bred vifte af betalingsmetoder, så du nemt kan gennemføre dine ordrer.

Nach oben