Saunan ilmasto - merkitys ja vaikutus

Saunailmastolla tarkoitetaan yleensä saunan hikihuoneen huoneilmasto-olosuhteita. Saunahuoneen huoneilmasto määräytyy pääasiassa lämpötilan, kosteuden ja ilmankierron perusteella. Lisäksi ovat tietysti hikihuoneessa käytetyt materiaalit sekä saunan kiukaan rakenne ja teho. Ensinnäkin on järkevää tarkastella tarkemmin kolmea tärkeintä tekijää: ilmaa, kosteutta ja lämpötilaa.

Saunan ilmasto: ilmankierto

Hikihuoneen ilmankierrolla on kauaskantoisia vaikutuksia sekä saunan kosteuteen että lämpötilagradienttiin. Siksi erityistä huomiota on kiinnitettävä erityisten ilmanvaihtolaitteiden asentamiseen saunaan. Puutteet ilmankierrossa aiheuttavat puutteita lämmityksessä ja vaikuttavat siten myös hikihuoneen viihtyvyyteen pysyvästi. Sekä ilmanvaihto että poistoilma on sijoitettava lähelle lattiaa, mahdollisuuksien mukaan vastakkain, jolloin ilmanottoaukon on yleensä sijaittava kiukaan takana.

Saunan ilmasto: lämpötilan säätely

Korotettu lämpötila on tyypillinen piirre klassisessa saunakabinetissa. Täällä saavutetaan pääsääntöisesti 40°:n ja 100°: n väliset lämpötilat saunatyypistä riippuen. Tyypillistä esimerkiksi suomalaiselle saunalle on lämpötilan porrastus noin 100°:sta kattoon ja 70°:sta yläpenkillä aina 40°:een lähellä lattiaa. Lämpötilan porrastus johtuu pääasiassa saunan kiukaan toiminnasta ja ilmankierrosta.

Saunan ilmasto: kosteus

Klassisen suomalaisen saunan hikihuoneessa suhteellinen kosteus on 2-60 prosenttia, jolloin matalin arvo saavutetaan katossa ja korkea arvo lattiatasossa. Aina kun tehdään löylyä, myös suhteellinen kosteus nousee hetkeksi. Lämpötilan ja ilmankosteuden kohtuullisen suhteen saavuttaminen edellyttää hyvää ilmankiertoa.

Loppujen lopuksi siis kolmella perustekijällä, jotka ovat ilma, lämpötila ja kosteus, on yhdessä muiden tekijöiden kanssa tärkeä rooli saunan huoneilmaston suunnittelussa.

Voiko saunan huoneilmastoon vaikuttaa?

Saunan huoneilmastoon voi tietysti vaikuttaa. Pääsääntöisesti tämä tapahtuu jo ammattitaitoisella suunnittelulla ja hikikabinetin oikealla rakentamisella. Jos tässä tehdään virheitä, se vaikuttaa pysyvästi saunan ilmastoon. Väärin asennetut ilmankiertolaitteet ovat yhtä yleisiä virheitä kuin väärin mitoitettu sähkökiuas tai huono lämmöneristys. Tärkein tekijä saunan ilmaston kannalta löytyy siis jo suunnittelusta.

Lisäksi saunan ilmastoa voidaan muuttaa myös kiukaan perusasetuksilla ja ilmankierrolla käytön aikana. Tämä on kuitenkin melko epätavallista, sillä kiinteät perusarvot on tarkoitettu viihtyisään saunakäyttöön. Ainoastaan ilmankosteutta voidaan muuttaa lyhytaikaisesti esimerkiksi löylyjen tai ajoittaisen ilmanvaihdon avulla.

Kolmen perustekijän, ilman, lämpötilan ja kosteuden, lisäksi myös monet muut tekijät vaikuttavat saunan nykyiseen ilmanalaan. Näitä ovat esimerkiksi saunan käyttö eri henkilömäärillä sekä erilaisten materiaalien käyttö. Vaikutukset ovat tässä yhteydessä kuitenkin pikemminkin toissijaisia.

Sopivat luokat:

Maksa osoitteessa Saunaexperte

Verkkokaupassamme tarjoamme sinulle laajan valikoiman maksutapoja, jotta voit suorittaa tilauksesi kätevästi.

Nach oben