Tietosuojakäytäntö

Tietosuojakäytäntö

Ellei jäljempänä toisin mainita, henkilötietojesi toimittamista ei edellytetä laissa tai sopimuksessa eikä se ole tarpeen sopimuksen tekemistä varten. Sinulla ei ole velvollisuutta antaa tietoja. Tietojen antamatta jättämisellä ei ole seurauksia. Tätä sovelletaan vain, jos seuraavissa käsittelytoimissa ei anneta muita tietoja.
'Henkilötiedoilla' tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja.

Palvelimen lokitiedostot
Voit vierailla verkkosivustollamme antamatta mitään henkilötietoja.
Joka kerta, kun käytät verkkosivustoamme, Internet-selaimesi välittää meille tai verkkoisännällemme/tietotekniikkapalveluntarjoajallemme käyttötietoja, jotka tallennetaan lokitietoihin (ns. palvelinlokitiedostoihin). Näihin tallennettuihin tietoihin kuuluvat esimerkiksi käytetyn sivun nimi, käytön päivämäärä ja kellonaika, IP-osoite, siirrettyjen tietojen määrä ja pyynnön esittänyt palveluntarjoaja.
Käsittely tapahtuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan perusteella, koska meillä on ylivoimainen oikeutettu etu varmistaa verkkosivustomme häiriötön toiminta ja parantaa tarjontaamme.
Yhteystiedot

Vastuuhenkilö
Ota yhteyttä pyydettäessä. Tietojenkäsittelystä vastaava rekisterinpitäjä on: Andreas Mansfeld, Edisonstrasse 20, 68309 Mannheim Saksa, 0621 / 43 02 54 14, info@sauna-oefen.com

Asiakkaan pyytämätön yhteydenotto sähköpostitse
Jos otat meihin yhteyttä sähköpostitse omasta aloitteestasi, keräämme henkilötietojasi (nimi, sähköpostiosoite, viestiteksti) vain ilmoittamassasi laajuudessa. Tietojenkäsittelyn tarkoituksena on käsitellä yhteydenottopyyntöäsi ja vastata siihen.
Jos yhteydenotto palvelee sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamista (esim. ostohalukkuutta koskeva neuvonta, tarjouksen laatiminen) tai koskee sinun ja meidän välillä jo tehtyä sopimusta, tietojenkäsittely tapahtuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella.
Jos yhteydenotto tapahtuu muista syistä, tietojenkäsittely tapahtuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan perusteella, koska tiedustelujesi käsittelyyn ja niihin vastaamiseen liittyvä oikeutettu etumme on ylivoimainen. Tässä tapauksessa sinulla on oikeus vastustaa milloin tahansa erityiseen tilanteeseesi liittyvin perustein sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan perustuen.
Käytämme sähköpostiosoitettasi vain tiedustelusi käsittelyyn. Sen jälkeen tietosi poistetaan lakisääteisten säilytysaikojen mukaisesti, ellet ole antanut suostumustasi myöhempään käsittelyyn ja käyttöön.

Keruu ja käsittely yhteydenottolomaketta käytettäessä
Yhteydenottolomaketta käytettäessä keräämme henkilötietojasi (nimi, sähköpostiosoite, viestiteksti) vain siinä laajuudessa kuin olet antanut. Tietojenkäsittelyn tarkoituksena on yhteydenotto.
Jos yhteydenotto palvelee sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamista (esim. ostohalukkuutta koskeva neuvonta, tarjouksen laatiminen) tai koskee sinun ja meidän välillä jo tehtyä sopimusta, tietojenkäsittely tapahtuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella.
Jos yhteydenotto tapahtuu muista syistä, tietojenkäsittely tapahtuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan perusteella, koska tiedustelujesi käsittelyyn ja niihin vastaamiseen on ylivoimainen oikeutettu etumme. Tässä tapauksessa sinulla on oikeus vastustaa milloin tahansa erityiseen tilanteeseesi liittyvin perustein sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan perustuen.
Käytämme sähköpostiosoitettasi ainoastaan tiedustelusi käsittelyyn. Sen jälkeen tietosi poistetaan lakisääteisten säilytysaikojen mukaisesti, ellet ole antanut suostumustasi tietojen jatkokäsittelyyn ja käyttöön.

Asiakastilin tilaukset

Asiakastili
Kun avaat asiakastilin, keräämme henkilötietojasi siinä määritellyssä laajuudessa. Tietojen käsittelyn tarkoituksena on parantaa ostokokemustasi ja yksinkertaistaa tilausten käsittelyä. Käsittely suoritetaan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella suostumuksellasi. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa ilmoittamalla siitä meille ilman, että se vaikuttaa suostumuksen perusteella peruutukseen asti suoritetun käsittelyn laillisuuteen. Asiakastilisi poistetaan tällöin.

Henkilötietojen kerääminen, käsittely ja välittäminen tilauksia varten
Kun teet tilauksen, keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi vain siinä määrin kuin on tarpeen tilauksesi täyttämiseksi ja käsittelemiseksi sekä tiedustelujesi käsittelemiseksi. Tietojen antaminen on välttämätöntä sopimuksen tekemistä varten. Jos tietoja ei toimiteta, sopimusta ei voida tehdä. Käsittely suoritetaan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella ja se on tarpeen kanssasi tehdyn sopimuksen täyttämiseksi.
Tietosi luovutetaan esimerkiksi valitsemillesi kuljetusyrityksille ja dropshipping-palveluntarjoajille, maksupalveluntarjoajille, tilausten käsittelyyn liittyville palveluntarjoajille ja IT-palveluntarjoajille. Noudatamme kaikissa tapauksissa tiukasti lakisääteisiä vaatimuksia. Tietojen välittämisen laajuus on rajoitettu minimiin.
.
Arvonmääritykset Mainonta


Shopauskunft-asiakasarviointi
Käytämme verkkosivustollamme Händlerbund Management AG:n (Kohlgartenstraße 11 - 13, 04315 Leipzig; "Shopauskunft") "shopauskunft.de"-arviointityökalua.
Tilauksen jälkeen pyydämme sinua arvioimaan ja kommentoimaan ostoksiasi meiltä. Tätä varten otamme sinuun yhteyttä sähköpostitse käyttäen teknistä järjestelmää "Legal secure evaluation request (RBA)". Tällöin käsittelemme tilaukseesi liittyviä tietoja (tilausnumero/laskun numero, oston arvo ja toimituskulut) sekä sähköpostiosoitteesi. Tarvittaessa käytämme näitä tietoja myös luokituksesi tarkistamiseen.
Käsittely suoritetaan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella suostumuksellasi, jos olet nimenomaisesti antanut suostumuksesi tietojesi siirtoon ja arviointipyynnön vastaanottamiseen.
Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa käyttämällä sähköpostissa olevaa vastaavaa linkkiä tai ilmoittamalla siitä meille, ilman että tämä vaikuttaa suostumuksen perusteella suoritetun käsittelyn laillisuuteen peruuttamiseen asti.
Lisätietoja tietosuojasta kauppatietoja käytettäessä on osoitteessa:
https://www.shopauskunft.de/datenschutz.
.
Shopauskunft Widget
Shopauskunft-widget on integroitu verkkosivustollemme. Sen tarkoituksena on näyttää Shopauskunftin kautta tähän mennessä saamiemme arvostelujen määrä ja tulos sekä mainostaa niitä.
Widgetin näyttämiseksi on teknisesti välttämätöntä lähettää käyttötietoja Internet-selaimesi kautta Shopauskunft-palvelimelle ja tallentaa ne lokitietoihin (ns. palvelinlokitiedostoihin) 7 päivän ajaksi. Näihin tallennettuihin tietoihin kuuluvat haetun tiedoston nimi ja URL-osoite, haun päivämäärä ja kellonaika, pyynnön esittäneen tietokoneen IP-osoite, verkkosivusto, josta pääsy tapahtui (viittaus-URL), käytetty selain ja tarvittaessa tietokoneen käyttöjärjestelmä ja yhteyspalvelun tarjoajan nimi.
Käsittely suoritetaan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan perusteella, koska meillä on ylivoimainen oikeutettu etu mainostaa tarjouksiamme näyttämällä jo saadut asiakasarviot. Näitä tietoja ei tallenneta yhdessä muiden henkilötietojen kanssa.
Sähköpostiosoitteen käyttö uutiskirjeiden lähettämiseen
Käytämme sähköpostiosoitettasi sopimuskäsittelystä riippumatta yksinomaan omiin mainostarkoituksiimme uutiskirjeiden lähettämiseen, jos olet nimenomaisesti antanut tähän suostumuksesi. Käsittely suoritetaan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella suostumuksellasi. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa vaikuttamatta suostumukseen perustuvan käsittelyn laillisuuteen ennen sen peruuttamista. Voit peruuttaa uutiskirjeen tilauksen milloin tahansa käyttämällä uutiskirjeessä olevaa vastaavaa linkkiä tai ilmoittamalla siitä meille. Sähköpostiosoitteesi poistetaan tällöin postituslistalta.

Tietosi luovutetaan palveluntarjoajalle sähköpostimarkkinointia varten osana tilausten käsittelyä. Tietojasi ei luovuteta muille kolmansille osapuolille.

Lähetyspalvelun tarjoaja

Sähköpostiosoitteen välittäminen kuljetusyrityksille toimitustilaa koskevien tietojen saamiseksi
Välitämme sähköpostiosoitteesi kuljetusyritykselle osana sopimuskäsittelyä, jos olet nimenomaisesti antanut tähän suostumuksesi tilausprosessin aikana. Siirron tarkoituksena on ilmoittaa sinulle sähköpostitse lähetystilanteesta. Käsittely suoritetaan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella suostumuksellasi. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa ilmoittamalla siitä meille tai kuljetusyritykselle ilman, että se vaikuttaa suostumukseen perustuvan käsittelyn laillisuuteen ennen sen peruuttamista.

Maksupalveluntarjoaja

Tietojen kerääminen ja käsittely, kun rekisteröidyt osamaksukauppaan easyCreditin kautta
Kun maksat osamaksukaupalla easyCreditin kautta, sovelletaan easyCreditin osamaksukauppaa koskevia täydentäviä tietosuojaselosteita.

Mollie-maksupalveluntarjoajan käyttö
Käytämme maksupalveluntarjoajaa Mollie B.V. (Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Alankomaat; "Mollie") maksujen käsittelyyn verkkosivustollamme. Tietojenkäsittelyn tarkoituksena on tarjota sinulle erilaisia maksutapoja käsittelemällä maksut maksupalveluntarjoaja Mollien kautta. Jos olet valinnut jonkin Mollie-maksupalveluntarjoajan tarjoamista maksuvaihtoehdoista, maksujen käsittelyyn tarvittavat tiedot välitetään Mollielle. Näitä ovat maksutietosi (esim. pankkitilin numero tai luottokortin numero), IP-osoitteesi, internet-selaimesi ja laitetyyppisi sekä joissakin tapauksissa etu- ja sukunimesi, osoitetietosi ja tiedot tuotteesta tai palvelusta, jonka olet ostanut meiltä. Tämä tietojenkäsittely suoritetaan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella. Lisätietoja tietojenkäsittelystä maksupalveluntarjoaja Molliea käytettäessä löytyy siihen liittyvästä tietosuojakäytännöstä https://www.mollie.com/de/privacy.

Evästeet

Verkkosivustomme käyttää evästeitä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan Internet-selaimeen tai Internet-selaimen toimesta käyttäjän tietokonejärjestelmään. Kun käyttäjä käyttää verkkosivustoa, eväste saattaa tallentua käyttäjän käyttöjärjestelmään. Tämä eväste sisältää tunnusomaisen merkkijonon, jonka avulla selain voidaan tunnistaa yksiselitteisesti, kun verkkosivusto kutsutaan uudelleen.
Evästeet tallennetaan tietokoneellesi. Sinulla on siis täysi kontrolli evästeiden käyttöön. Valitsemalla Internet-selaimesi asianmukaiset tekniset asetukset voit saada ilmoituksen ennen evästeiden asettamista ja päättää, hyväksytkö evästeet erikseen ja estätkö evästeiden tallentamisen ja niiden sisältämien tietojen siirtämisen. Jo tallennetut evästeet voidaan poistaa milloin tahansa. Haluamme kuitenkin huomauttaa, että tällöin et ehkä pysty käyttämään kaikkia tämän verkkosivuston toimintoja täysimääräisesti.
Voit tutustua evästeiden hallintaan (mukaan lukien evästeiden poistaminen käytöstä) tärkeimmissä selaimissa klikkaamalla alla olevia linkkejä:
Teknisesti välttämättömät evästeet
Ellei jäljempänä tietosuojaselosteessa toisin mainita, käytämme näitä teknisesti välttämättömiä evästeitä vain, jotta voimme tehdä verkkosivustostamme käyttäjäystävällisemmän, tehokkaamman ja turvallisemman. Lisäksi evästeiden avulla järjestelmämme voivat tunnistaa selaimesi myös sivunvaihdon jälkeen ja tarjota sinulle palveluja. Joitakin verkkosivustomme toimintoja ei voida tarjota ilman evästeiden käyttöä. Näitä varten on välttämätöntä, että selain tunnistetaan myös sivunvaihdon jälkeen.
Evästeiden tai vastaavien tekniikoiden käyttö perustuu TTDSG:n 25 §:n 2 momenttiin. Henkilötietojasi käsitellään yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan perusteella, koska ensisijainen oikeutettu etumme on varmistaa verkkosivuston optimaalinen toimivuus ja tarjouksemme käyttäjäystävällinen ja tehokas suunnittelu.
Sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa tätä henkilötietojesi käsittelyä erityisestä tilanteestasi johtuvista syistä.

Mainonnan seurannan analysointi

Google Analyticsin käyttö 4
Käytämme verkkosivustollamme Google Ireland Limitedin (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti; "Google") Google Analytics -verkkosanalyysipalvelua.
Tietojen käsittelyä käytetään tämän verkkosivuston ja sen kävijöiden analysointiin sekä markkinointi- ja mainostarkoituksiin. Tätä tarkoitusta varten Google käyttää tämän verkkosivuston ylläpitäjän puolesta saamiaan tietoja analysoidakseen verkkosivuston käyttöä, laatiakseen raportteja verkkosivuston toiminnasta ja tarjotakseen verkkosivuston ylläpitäjälle muita verkkosivuston toimintaan ja internetin käyttöön liittyviä palveluja.
Seuraavia tietoja voidaan kerätä: IP-osoite, sivun katselun päivämäärä ja kellonaika, napsautuspolku, tiedot käyttämästäsi selaimesta ja laitteesta, vierailtuja sivuja, lähettäjän URL-osoite (verkkosivusto, jolta vierailit verkkosivustollamme), sijaintitiedot, ostotoimet. Google voi yhdistää tietosi muihin tietoihin, kuten hakuhistoriaasi, henkilökohtaisiin tileihisi, muiden laitteiden käyttötietoihin ja kaikkiin muihin tietoihin, joita Googlella on sinusta.

Google lyhentää IP-osoitteen etukäteen Euroopan unionin jäsenvaltioissa tai muissa Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen sopimusvaltioissa.

Google käyttää tekniikoita, kuten evästeitä, selaimen verkkotallennusta ja seurantapikseliä, joiden avulla verkkosivuston käyttöä voidaan analysoida. Evästeiden tai vastaavien tekniikoiden käyttö tapahtuu suostumuksellasi TTDSG:n 25 §:n 1 momentin 1. virkkeen sekä 6 §:n 1 momentin 1. lit. GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti.

Henkilötietojesi käsittely tapahtuu suostumuksellasi yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa vaikuttamatta suostumukseen perustuvan käsittelyn laillisuuteen ennen sen peruuttamista.

Tämän verkkosivuston käytöstäsi syntyvät tiedot siirretään yleensä Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin ja tallennetaan sinne. EU:n komissio on tehnyt Yhdysvaltoja koskevan tietosuojan riittävyyttä koskevan päätöksen, Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). Google on sertifioinut itsensä TADPF:n mukaiseksi ja on siten sitoutunut noudattamaan eurooppalaisia tietosuojaperiaatteita. Sekä Googlella että Yhdysvaltain viranomaisilla on pääsy tietoihin.

Lisätietoja käyttöehdoista ja tietosuojasta on osoitteissa https://policies.google.com/technologies/partner-sites ja https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.

Mouseflow'n käyttö
Käytämme verkkosivustollamme Mouseflow ApS:n (Flaesketorvet 68, 1711 Kööpenhamina, Tanska; "Mouseflow") analyysityökalua.
Tietojen käsittelyn tarkoituksena on tämän verkkosivuston ja sen kävijöiden personointi ja analysointi. Mouseflow käyttää tekniikoita, kuten evästeitä, seurantapikseleitä ja skriptejä. Evästeet mahdollistavat internet-selaimen tunnistamisen. Prosessin aikana voidaan kerätä seuraavia tietoja: IP-osoite, klikkauspolku, tiedot käyttämästäsi selaimesta ja käyttöjärjestelmästä, vierailtuja sivuja, verkkosivustollamme vietetty aika, katsottu sisältö, sijaintitiedot. Näitä tietoja voidaan käyttää käyttäjäprofiilien luomiseen salanimellä. Verkkoseurantatyökalu mouseflow tallentaa satunnaisesti valitut yksittäiset käynnit (vain nimettömillä IP-osoitteilla). Näin luodaan loki hiiren liikkeistä ja napsautuksista, ja tarkoituksena on analysoida satunnaisesti yksittäisiä verkkosivustokäyntejä ja johtaa mahdollisia parannuksia verkkosivustolle. mouseflow-tekniikoiden avulla kerättyjä tietoja ei käytetä tämän verkkosivuston kävijän henkilökohtaiseen tunnistamiseen, eikä niitä yhdistetä salanimen kantajaa koskeviin henkilötietoihin ilman asianomaisen henkilön erikseen antamaa suostumusta.
Tietosi voidaan siirtää Yhdysvaltoihin. EU:n komissio on tehnyt Yhdysvaltoja koskevan tietosuojan riittävyyttä koskevan päätöksen, Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). Mouseflow on sertifioinut itsensä TADPF:n mukaisesti ja on siten sitoutunut noudattamaan eurooppalaisia tietosuojaperiaatteita.
Evästeiden tai vastaavien tekniikoiden käyttö tapahtuu suostumuksellasi TTDSG:n 25 §:n 1 momentin 1. lauseen sekä yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 momentin 1 f kohdan perusteella. GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta. Henkilötietojesi käsittely tapahtuu suostumuksellasi yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa vaikuttamatta suostumukseen perustuvan käsittelyn laillisuuteen ennen sen peruuttamista.
Lisätietoja Mouseflow'n suorittamasta tietojesi keräämisestä ja käytöstä löydät osoitteesta https://mouseflow.com/legal/visitor/.

Google Adsin konversioseurannan käyttö
Käytämme verkkosivuillamme Google Ads -verkkomainontaohjelmaa ja tässä yhteydessä konversioseurantaa (käyntitapahtumien arviointi). Googlen konversioseuranta on Google Ireland Limitedin (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti; Google) analyysipalvelu.
Kun klikkaat Googlen mainosta, tietokoneellesi tallennetaan eväste konversioseurantaa varten. Näiden evästeiden voimassaoloaika on rajoitettu, ne eivät sisällä henkilötietoja, eikä niitä siksi käytetä henkilöllisyyden tunnistamiseen. Jos vierailet tietyillä verkkosivustomme sivuilla ja evästeen voimassaolo ei ole vielä päättynyt, Google ja me voimme tunnistaa, että olet napsauttanut mainosta ja sinut on ohjattu tälle sivulle. Jokainen Google Ads -asiakas saa eri evästeen. Evästeiden jäljittäminen Ads-asiakkaiden verkkosivujen kautta ei siis ole mahdollista.
Konversioevästeen avulla saatuja tietoja käytetään konversiotilastojen laatimiseen. Tämä kertoo niiden käyttäjien kokonaismäärän, jotka napsauttivat jotakin mainostamme ja jotka ohjattiin sivulle, jossa on konversioseurantatunniste. Emme kuitenkaan saa mitään tietoja, joiden avulla käyttäjät voitaisiin tunnistaa henkilökohtaisesti.
Tietosi voidaan siirtää Google LLC:n palvelimille Yhdysvaltoihin. EU:n komissio on tehnyt Yhdysvaltoja koskevan riittävyyspäätöksen, Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). Google on sertifioinut itsensä TADPF:n mukaisesti ja on näin ollen sitoutunut noudattamaan eurooppalaisia tietosuojaperiaatteita.
Evästeiden tai vastaavien tekniikoiden käyttö tapahtuu suostumuksellasi TTDSG:n 25 §:n 1 momentin 1. virkkeen perusteella. GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti. Henkilötietojesi käsittely tapahtuu suostumuksellasi yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa vaikuttamatta suostumukseen perustuvan käsittelyn laillisuuteen ennen sen peruuttamista.
Lisätietoja ja Googlen tietosuojakäytäntöä löydät osoitteesta: https://www.google.de/policies/privacy/
.
Google Inc:n uudelleenmarkkinointi- tai "samankaltaiset kohderyhmät" -toiminnon käyttö
Käytämme Google Ireland Limitedin (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti; "Google") uudelleenmarkkinointi- tai "samankaltaiset kohderyhmät" -toimintoa verkkosivuillamme.
Sovelluksen tarkoituksena on analysoida kävijöiden käyttäytymistä ja kiinnostuksen kohteita. Google käyttää evästeitä analysoidakseen verkkosivuston käyttöä, mikä on perustana kiinnostuksen perusteella laadittavien mainosten luomiselle. Evästeiden avulla tallennetaan vierailuja verkkosivustolla ja anonymisoituja tietoja verkkosivuston käytöstä. Verkkosivuston kävijöiden henkilötietoja ei tallenneta. Jos vierailet myöhemmin toisella verkkosivustolla Google Display Network -verkostossa, sinulle näytetään mainoksia, joissa otetaan suurella todennäköisyydellä huomioon aiemmin käytetyt tuote- ja tietoalueet.
Tietosi voidaan siirtää Google LLC:n palvelimille Yhdysvaltoihin. EU:n komissio on tehnyt Yhdysvaltoja koskevan tietosuojan riittävyyttä koskevan päätöksen, Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). Google on sertifioinut itsensä TADPF:n mukaisesti ja on näin ollen sitoutunut noudattamaan eurooppalaisia tietosuojaperiaatteita.
Evästeiden tai vastaavien tekniikoiden käyttö tapahtuu suostumuksellasi TTDSG:n 25 §:n 1 momentin 1. virkkeen sekä yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan perusteella. GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta. Henkilötietojesi käsittely tapahtuu suostumuksellasi yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa vaikuttamatta suostumukseen perustuvan käsittelyn laillisuuteen ennen sen peruuttamista.
Lisätietoja Googlen uudelleenmarkkinoinnista ja siihen liittyvästä tietosuojaselosteesta löydät osoitteesta: https://www.google.com/privacy/ads/
.
Liitännäiset ja muut

Google reCAPTCHA:n käyttö
Käytämme verkkosivustollamme Google Ireland Limitedin (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti; "Google") reCAPTCHA-palvelua. Kyselyn tarkoituksena on erottaa toisistaan ihmisen syöttämä tieto ja automaattinen, koneellinen käsittely. Tätä tarkoitusta varten syötteesi siirretään Googlelle ja käytetään siellä. Lisäksi IP-osoite ja muut Googlen reCAPTCHA-palvelua varten tarvitsemat tiedot siirretään Googlelle. Google käsittelee näitä tietoja Euroopan unionissa, ja ne voidaan myös siirtää Google LLC:n palvelimille Yhdysvaltoihin. EU:n komissio on tehnyt Yhdysvaltojen osalta tietosuojan riittävyyttä koskevan päätöksen, Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). Google on sertifioinut itsensä TADPF:n mukaiseksi ja on siten sitoutunut noudattamaan eurooppalaisia tietosuojaperiaatteita.
Evästeiden tai vastaavien tekniikoiden käyttö tapahtuu suostumuksellasi TTDSG:n 25 §:n 1 momentin 1. virkkeen perusteella. GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti. Henkilötietojasi käsitellään suostumuksellasi yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa vaikuttamatta suostumukseen perustuvan käsittelyn laillisuuteen ennen sen peruuttamista.
Lisätietoja Google reCAPTCHA:sta ja siihen liittyvästä tietosuojakäytännöstä on osoitteissa: https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html ja https://www.google.com/privacy.
.
Googlen näkymättömän reCAPTCHA-palvelun käyttö
Käytämme verkkosivustollamme Google Ireland Limitedin (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti; "Google") näkymätöntä reCAPTCHA-palvelua.
Tämän tarkoituksena on erottaa toisistaan ihmisen syöttämä tieto ja automaattinen, koneellinen käsittely. Taustalla Google kerää ja analysoi käyttötietoja, joita Invisible reCaptcha käyttää erottamaan tavalliset käyttäjät boteista. Tätä tarkoitusta varten syötteesi siirretään Googlelle ja käytetään siellä. Lisäksi Googlelle välitetään IP-osoite ja muut tiedot, joita Google tarvitsee Invisible reCAPTCHA -palvelua varten.
Google käsittelee näitä tietoja Euroopan unionissa, ja ne saatetaan myös välittää Google LLC:n palvelimille Yhdysvaltoihin. EU:n komissio on tehnyt Yhdysvaltoja koskevan tietosuojan riittävyyttä koskevan päätöksen, Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). Google on sertifioinut itsensä TADPF:n mukaisesti ja on siten sitoutunut noudattamaan eurooppalaisia tietosuojaperiaatteita.
Evästeiden tai vastaavien tekniikoiden käyttö tapahtuu suostumuksellasi TTDSG:n 25 §:n 1 momentin 1. virkkeen ja yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan perusteella. GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta. Henkilötietojasi käsitellään suostumuksellasi yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa vaikuttamatta suostumukseen perustuvan käsittelyn laillisuuteen ennen sen peruuttamista.
Lisätietoja Google reCAPTCHA:sta ja siihen liittyvästä tietosuojakäytännöstä löydät osoitteista: https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html ja https://www.google.com/privacy.

Rekisteröidyn oikeudet ja säilytysaika

Säilytyksen kesto
Kun sopimus on käsitelty kokonaisuudessaan, tietoja säilytetään aluksi takuuaikana, sen jälkeen ottaen huomioon lakisääteiset säilytysajat, erityisesti vero- ja kauppalainsäädännön mukaiset, ja ne poistetaan määräajan päätyttyä, ellet ole antanut suostumustasi tietojen jatkokäsittelyyn ja -käyttöön.

Rekisteröidyn oikeudet
Jos lakisääteiset vaatimukset täyttyvät, sinulla on seuraavat oikeudet Art. 15-20 yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet: oikeus tutustua tietoihin, oikeus tietojen oikaisemiseen, oikeus tietojen poistamiseen, oikeus käsittelyn rajoittamiseen, oikeus tietojen siirrettävyyteen.
Sinulla on myös oikeus vastustaa käsittelyä 6 artiklan 6 kohdan perusteella. 1 f yleisen tietosuoja-asetuksenperusteella ja suoramarkkinointitarkoituksessa tapahtuvaa käsittelyä vastaan.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Yleisen tietosuoja-asetuksen 77 artiklan mukaisesti sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos uskot, että henkilötietojasi käsitellään lainvastaisesti.

Voit tehdä valituksen meille vastuussa olevalle valvontaviranomaiselle, jonka tavoitat seuraavilla yhteystiedoilla:

Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg
Königstrasse 10 a
70173 Stuttgart
Tel.: +49 711 6155410
Fax: +49 711 61554115
Email: poststelle@lfdi.bwl.de

Oikeus vastustaa
Jos tässä lueteltujen henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuumme Art. 6 para. 1 lit. f GDPR:n mukaisesti, sinulla on oikeus vastustaa tätä käsittelyä milloin tahansa tulevaisuutta varten erityiseen tilanteeseesi liittyvin perustein.
Kun olet vastustanut, kyseisten tietojen käsittely lopetetaan, paitsi jos voimme osoittaa pakottavia oikeutettuja syitä käsittelylle, jotka syrjäyttävät etusi, oikeutesi ja vapautesi, tai jos käsittely palvelee oikeudellisten vaateiden laatimista, esittämistä tai puolustamista.

viimeksi päivitetty: 29.11.2023.

Maksa osoitteessa Saunaexperte

Verkkokaupassamme tarjoamme sinulle laajan valikoiman maksutapoja, jotta voit suorittaa tilauksesi kätevästi.

Uutiskirjeen rekisteröinti

Uutisia, alennuksia, vinkkejä ja niksejä saunoihin liittyen. Anna uutiskirjeemme pitää sinut ajan tasalla ilmaiseksi. Voit peruuttaa uutiskirjeen tilauksen milloin tahansa maksutta.

Kirjaudu sisään
Nach oben