Privacybeleid

Privacybeleid

Tenzij hieronder anders vermeld, is het verstrekken van uw persoonsgegevens niet wettelijk of contractueel verplicht, noch noodzakelijk voor het sluiten van een overeenkomst. U bent niet verplicht om de gegevens te verstrekken. Als u deze gegevens niet verstrekt, heeft dit geen gevolgen. Dit is alleen van toepassing voor zover er geen andere indicatie wordt gemaakt in de daaropvolgende verwerkingsactiviteiten.
"Persoonsgegevens" betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Serverlogbestanden
U kunt onze websites bezoeken zonder enige persoonlijke informatie te verstrekken.
Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden gebruiksgegevens door uw internetbrowser naar ons of onze webhoster / IT-serviceprovider verzonden en opgeslagen in logbestanden (zogenaamde serverlogbestanden). Deze opgeslagen gegevens omvatten bijvoorbeeld de naam van de opgeroepen pagina, de datum en het tijdstip van toegang, het IP-adres, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider.
De verwerking wordt uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 letter f DSGVO vanwege ons doorslaggevende legitieme belang om de probleemloze werking van onze website te garanderen en om ons aanbod te verbeteren.
Contact

Verantwoordelijke
Neem desgewenst contact met ons op. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is: Andreas Mansfeld, Edisonstrasse 20, 68309 Mannheim Duitsland, 0621 / 43 02 54 14, info@sauna-oefen.com

Klantcontact per e-mail
Als u zakelijk contact met ons opneemt per e-mail, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, berichttekst) alleen voor zover u die hebt verstrekt. De gegevensverwerking dient voor het verwerken en beantwoorden van uw contactverzoek.
Als het contact dient voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen (bijv. overleg bij interesse in aankoop, opstellen van een offerte) of betrekking heeft op een reeds gesloten contract tussen u en ons, wordt deze gegevensverwerking uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 lit. b DSGVO.
Als het contact om andere redenen plaatsvindt, wordt deze gegevensverwerking uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO vanwege ons doorslaggevende legitieme belang bij het verwerken en beantwoorden van uw verzoek. In dit geval hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben op basis van Art. 6 (1) f DSGVO om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie.
We zullen uw e-mailadres alleen gebruiken om uw verzoek te verwerken. Daarna worden uw gegevens verwijderd met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen, tenzij u toestemming hebt gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

Verzameling en verwerking bij gebruik van het contactformulier
Bij gebruik van het contactformulier verzamelen wij uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres, berichttekst) alleen voor zover u deze hebt verstrekt. De gegevensverwerking dient om contact met u op te nemen.
Als het contact dient om precontractuele maatregelen uit te voeren (bijv. overleg bij interesse in aankoop, opstellen van een offerte) of betrekking heeft op een reeds gesloten contract tussen u en ons, wordt deze gegevensverwerking uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 letter b DSGVO.
Als het contact om andere redenen plaatsvindt, wordt deze gegevensverwerking uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 letter f DSGVO vanwege ons doorslaggevende legitieme belang bij het verwerken en beantwoorden van uw aanvraag. In dit geval hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonlijke gegevens op basis van Art. 6 (1) f DSGVO om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie.
We zullen uw e-mailadres alleen gebruiken om uw verzoek te verwerken. Uw gegevens worden vervolgens verwijderd in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijnen, tenzij u toestemming hebt gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

Orders voor klantenaccounts

Klant account
Bij het openen van een klant account, verzamelen we uw persoonlijke gegevens in de daar gespecificeerde mate. De gegevensverwerking dient om uw winkelervaring te verbeteren en de verwerking van bestellingen te vereenvoudigen. De verwerking is gebaseerd op art. 6 lid 1 letter a DSGVO met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen, zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking. Uw klantenaccount wordt dan verwijderd.

Verzamelen, verwerken en doorgeven van persoonlijke gegevens voor bestellingen
Wanneer u een bestelling plaatst, verzamelen en verwerken wij uw persoonlijke gegevens alleen voor zover dit noodzakelijk is voor het uitvoeren en verwerken van uw bestelling en voor het afhandelen van uw vragen. Het verstrekken van de gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van het contract. Als u deze gegevens niet verstrekt, wordt er geen overeenkomst gesloten. De verwerking is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. b DSGVO en is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract met u.
Uw gegevens worden bijvoorbeeld doorgegeven aan de door u gekozen verzendbedrijven en dropshipping-aanbieders, betalingsdienstaanbieders, dienstverleners voor de orderverwerking en IT-dienstaanbieders. In alle gevallen houden we ons strikt aan de wettelijke vereisten. De omvang van de gegevensoverdracht wordt tot een minimum beperkt.
Beoordelingen Adverteren

Shopauskunft klantenbeoordeling
Wij gebruiken de beoordelingstool "shopauskunft.de" van Händlerbund Management AG (Kohlgartenstraße 11 - 13, 04315 Leipzig; "Shopauskunft") voor onze website.
Na uw bestelling willen wij u vragen om uw aankoop bij ons te beoordelen en van commentaar te voorzien. Hiervoor wordt u door ons per e-mail benaderd, waarbij we gebruik maken van het technische systeem "wettelijk beveiligd evaluatieverzoek (RBA)". Hierbij verwerken we de gegevens met betrekking tot uw bestelling (bestelnummer/factuurnummer, aankoopwaarde en verzendkosten) en uw e-mailadres. Indien nodig gebruiken we deze gegevens ook om uw beoordeling te verifiëren.
De verwerking vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 letter a DSGVO met uw toestemming, voor zover u uitdrukkelijk hebt ingestemd met de bekendmaking van uw gegevens en de ontvangst van de beoordelingsaanvraag.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken via de desbetreffende link in de e-mail of door ons hiervan op de hoogte te stellen, zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking.
Meer informatie over gegevensbescherming bij het gebruik van Shopauskunft vindt u op:
https://www.shopauskunft.de/datenschutz
Winkel informatie widget
De Shopauskunft-widget is geïntegreerd op onze website. Het doel van deze widget is om het aantal en de resultaten van de beoordelingen die we hebben ontvangen via Shopauskunft weer te geven en om ermee te adverteren.
Om de widget weer te geven, is het technisch noodzakelijk om gebruiksgegevens van uw internetbrowser naar de Shopauskunft server te sturen en deze op te slaan in logbestanden (zogenaamde server log files) gedurende 7 dagen. Deze opgeslagen gegevens omvatten de naam en URL van het opgehaalde bestand, de datum en tijd van het ophalen, het IP-adres van de aanvragende computer, de website vanwaar de toegang werd gemaakt (referrer URL), de gebruikte browser en, indien van toepassing, het besturingssysteem van uw computer, evenals de naam van uw toegangsprovider.
De verwerking wordt uitgevoerd op basis van Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO vanuit ons doorslaggevende legitieme belang om reclame te maken voor onze aanbiedingen door de reeds ontvangen klantbeoordelingen weer te geven. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens opgeslagen.
Gebruik van het e-mailadres voor het verzenden van nieuwsbrieven
Wij gebruiken uw e-mailadres, ongeacht de verwerking van het contract, uitsluitend voor onze eigen reclamedoeleinden voor het verzenden van nieuwsbrieven, mits u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. De verwerking is gebaseerd op art. 6 lid 1 letter a DSGVO met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking. Hiertoe kunt u zich op elk gewenst moment afmelden voor de nieuwsbrief via de desbetreffende link in de nieuwsbrief of door ons hiervan op de hoogte te stellen. Uw e-mailadres wordt dan uit de distributielijst verwijderd.

Uw gegevens worden doorgegeven aan een dienstverlener voor e-mailmarketing in het kader van de orderverwerking. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan andere derden.

Dienstverlener voor verzending

Doorgeven van e-mailadres aan verzendbedrijf voor informatie over verzendstatus
Wij geven uw e-mailadres door aan het verzendbedrijf in het kader van de contractafhandeling, mits u hier uitdrukkelijk mee hebt ingestemd tijdens het bestelproces. Het doel van het doorgeven van uw e-mailadres is om u per e-mail te informeren over de status van de verzending. De verwerking is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. a DSGVO met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons of het transportbedrijf hiervan op de hoogte te stellen, zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking.

Betalingsdienstaanbieder

Verzameling en verwerking van gegevens bij de aanmelding voor huurkoop via easyCredit
Bij de betaling van huurkoop via easyCredit is de aanvullende informatie over gegevensbescherming bij huurkoop van easyCredit van toepassing.

Gebruik van de betalingsdienstaanbieder Mollie
Wij gebruiken de betalingsdienstaanbieder Mollie B.V. (Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nederland; "Mollie") om betalingen op onze website te verwerken. De gegevensverwerking dient om u verschillende betaalmethoden te kunnen aanbieden door middel van de betalingsverwerking via de betalingsdienstaanbieder Mollie. Als u een van de betalingsopties van de betalingsdienstaanbieder Mollie hebt gekozen, worden de gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking doorgegeven aan Mollie. Hieronder vallen uw betalingsgegevens (bijvoorbeeld bankrekeningnummer of creditcardnummer), uw IP-adres, uw internetbrowser en apparaattype, en in sommige gevallen uw voor- en achternaam, adresgegevens en informatie over het product of de dienst die u bij ons hebt gekocht. Deze gegevensverwerking is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. b DSGVO. Meer informatie over gegevensverwerking bij het gebruik van de betalingsdienstaanbieder Mollie vindt u in het bijbehorende privacybeleid https://www.mollie.com/de/privacy.
Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van een gebruiker. Wanneer een gebruiker een website bezoekt, kan er een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks waarmee de browser uniek kan worden geïdentificeerd wanneer de website opnieuw wordt opgevraagd.
Cookies worden op uw computer opgeslagen. Daarom heb je volledige controle over het gebruik van cookies. Door de juiste technische instellingen in uw internetbrowser te selecteren, kunt u op de hoogte worden gebracht voordat cookies worden ingesteld en individueel beslissen over de acceptatie ervan, evenals het opslaan van cookies en de overdracht van de gegevens die ze bevatten voorkomen. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. We willen u er echter op wijzen dat u dan mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.
Hoe u cookies in de belangrijkste browsers kunt beheren (inclusief uitschakelen), kunt u vinden door op de onderstaande links te klikken:
Technisch noodzakelijke cookies
Tenzij anders vermeld in de onderstaande verklaring over gegevensbescherming, gebruiken we deze technisch noodzakelijke cookies alleen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Bovendien stellen cookies onze systemen in staat om uw browser ook na een paginawissel te herkennen en u diensten aan te bieden. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser ook na een paginawissel wordt herkend.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën is gebaseerd op § 25 lid 2 TTDSG. De verwerking van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO van ons doorslaggevende legitieme belang om de optimale functionaliteit van de website en een gebruiksvriendelijke en effectieve vormgeving van ons aanbod te waarborgen.
U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonlijke gegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie.

Analyse van reclametracering

Gebruik van Mouseflow
Wij gebruiken de analysetool van Mouseflow ApS (Flaesketorvet 68, 1711 Kopenhagen, Denemarken; "Mouseflow") op onze website.
De gegevensverwerking dient voor zowel personalisering als analyse van deze website en zijn bezoekers. Mouseflow maakt gebruik van technologieën zoals cookies, trackingpixels en scripts. De cookies maken de herkenning van de internetbrowser mogelijk. Hierbij kan onder andere de volgende informatie worden verzameld: IP-adres, klikpad, informatie over de browser en het besturingssysteem dat u gebruikt, bezochte pagina's, tijd doorgebracht op onze website, bekeken content, locatiegegevens. Op basis van deze gegevens kunnen gebruiksprofielen worden aangemaakt onder een pseudoniem. Met de webtrackingtool mouseflow worden willekeurig geselecteerde individuele bezoeken (alleen met geanonimiseerd IP-adres) geregistreerd. Hierdoor ontstaat een logboek van muisbewegingen en klikken met de bedoeling om individuele websitebezoeken willekeurig te herhalen en hieruit mogelijke verbeteringen voor de website af te leiden. De met de mouseflow-technologieën verzamelde gegevens worden niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren zonder de afzonderlijk verleende toestemming van de betrokken persoon en worden niet samengevoegd met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem.
Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan de VS. Voor de VS geldt een adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie, het Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). Mouseflow heeft zichzelf gecertificeerd volgens het TADPF en is dus verplicht om te voldoen aan de Europese gegevensbeschermingsprincipes.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën vindt plaats met uw toestemming op basis van § 25 lid 1 p. 1 TTDSG in combinatie met. Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO. De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats met uw toestemming op basis van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die tot aan de intrekking op basis van de toestemming is uitgevoerd.
Ga voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw gegevens door Mouseflow naar https://mouseflow.com/legal/visitor/.

Gebruik van de remarketing- of "vergelijkbare doelgroepen"-functie van Google Inc.
Wij gebruiken de remarketing- of "vergelijkbare doelgroepen"-functie van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google") op onze website.
De toepassing dient om bezoekersgedrag en bezoekersinteresses te analyseren. Google gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren, wat de basis vormt voor het maken van op interesses gebaseerde advertenties. De cookies worden gebruikt om bezoeken aan de website en geanonimiseerde gegevens over het gebruik van de website te registreren. Er worden geen persoonlijke gegevens van bezoekers van de website opgeslagen. Als u vervolgens een andere website in het Google Display Network bezoekt, krijgt u advertenties te zien die hoogstwaarschijnlijk rekening houden met eerder bezochte product- en informatiegebieden.
Uw gegevens worden mogelijk doorgegeven aan servers van Google LLC in de VS. Voor de VS is een adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie van kracht, het Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). Google heeft zichzelf gecertificeerd in overeenstemming met het TADPF en heeft zich er daarmee toe verplicht de Europese principes voor gegevensbescherming na te leven.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën vindt plaats met uw toestemming op basis van § 25 lid 1 p. 1 TTDSG in combinatie met. Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO. De verwerking van uw persoonlijke gegevens gebeurt met uw toestemming op basis van art. 6 par. 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op basis van de toestemming is uitgevoerd.
Meer informatie over Google Remarketing en de bijbehorende verklaring over gegevensbescherming vindt u op: https://www.google.com/privacy/ads/
Gebruik van Google reCAPTCHA
Wij gebruiken de reCAPTCHA-service van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google") op onze website. De query dient om onderscheid te kunnen maken tussen invoer door een mens en invoer door geautomatiseerde, machinale verwerking. Voor dit doel wordt uw invoer doorgestuurd naar Google en daar gebruikt. Daarnaast worden het IP-adres en andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-service, doorgegeven aan Google. Deze gegevens worden door Google binnen de Europese Unie verwerkt en kunnen ook worden doorgegeven aan servers van Google LLC in de VS. Voor de VS is er een adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie, het Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). Google heeft zichzelf gecertificeerd in overeenstemming met het TADPF en heeft zich er daarmee toe verplicht de Europese principes voor gegevensbescherming na te leven.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën vindt plaats met uw toestemming op basis van § 25 lid 1 p. 1 TTDSG in combinatie met. Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO. De verwerking van uw persoonlijke gegevens gebeurt met uw toestemming op basis van art. 6 par. 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking.
Meer informatie over Google reCAPTCHA en de bijbehorende verklaring over gegevensbescherming vindt u op: https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html en op https://www.google.com/privacy.
Gebruik van Google onzichtbare reCAPTCHA
Wij gebruiken de onzichtbare reCAPTCHA-service van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google") op onze website.
Dit dient om onderscheid te kunnen maken tussen invoer door een mens en invoer door geautomatiseerde, machinale verwerking. Op de achtergrond verzamelt en analyseert Google gebruiksgegevens die door Invisible reCaptcha worden gebruikt om gewone gebruikers van bots te onderscheiden. Hiervoor wordt uw invoer doorgestuurd naar Google en daar verder gebruikt. Daarnaast worden het IP-adres en, indien van toepassing, andere gegevens die Google nodig heeft voor de Invisible reCAPTCHA-service, doorgegeven aan Google.
Deze gegevens worden door Google binnen de Europese Unie verwerkt en kunnen ook worden doorgegeven aan servers van Google LLC in de VS. Voor de Verenigde Staten is er een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie, het Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). Google heeft zichzelf gecertificeerd in overeenstemming met het TADPF en heeft zich er daarmee toe verplicht de Europese principes voor gegevensbescherming na te leven.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën vindt plaats met uw toestemming op basis van § 25 lid 1 p. 1 TTDSG in combinatie met. Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO. De verwerking van uw persoonlijke gegevens gebeurt met uw toestemming op basis van art. 6 par. 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking.
Meer gedetailleerde informatie over Google reCAPTCHA en de bijbehorende gegevensbeschermingsverklaring vindt u op: https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html en https://www.google.com/privacy.

Rechten van de betrokkene en opslagperiode

Duur van de opslag
Nadat het contract volledig is verwerkt, worden de gegevens in eerste instantie opgeslagen voor de duur van de garantieperiode en vervolgens, rekening houdend met wettelijke bewaartermijnen, in het bijzonder die op grond van het belasting- en handelsrecht, en vervolgens na afloop van de periode gewist, tenzij u toestemming hebt gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

Rechten van de betrokkene
Als aan de wettelijke vereisten is voldaan, hebt u recht op de volgende rechten op grond van art. 15 tot 20 DSGVO: het recht op informatie, op correctie, op verwijdering, op beperking van de verwerking, op gegevensoverdraagbaarheid.
Daarnaast hebt u volgens art. 21 lid 1 DSGVO het recht om bezwaar te maken tegen verwerking die is gebaseerd op art. 6 lid 1 f DSGVO, als ook het recht om uw gegevens te laten verwijderen. 1 f DSGVO, alsmede tegen verwerking ten behoeve van direct marketing.

Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit
Op grond van art. 77 DSGVO heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet rechtmatig is.

U kunt een klacht indienen bij onder andere de voor ons verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit, die u kunt bereiken via de volgende contactgegevens:

Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg
Königstrasse 10 a
70173 Stuttgart
Tel.: +49 711 6155410
Fax: +49 711 61554115
E-mail: poststelle@lfdi.bwl.de

Recht van bezwaar
Indien de hier vermelde verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang conform Art. 6 (1) lit. f DSGVO, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking met werking voor de toekomst om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie.
Nadat bezwaar is gemaakt, wordt de verwerking van de betreffende gegevens beëindigd, tenzij we dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking dient voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims.

laatste update: 13.07.2023

Betalen bij Saunaexperte

In onze online shop bieden we je een breed scala aan betaalmethoden, zodat je je bestellingen gemakkelijk kunt afronden.

Nieuwsbrief registratie

Nieuws, kortingen, tips & trucs op het gebied van sauna's. Laat u gratis informeren via onze nieuwsbrief. U kunt zich te allen tijde kosteloos afmelden voor de nieuwsbrief.

Log in
Nach oben